top of page
myAir_back.440.jpg

Bluetooth
pairing button

BLUETOOTH
CONNECTION SETTING

• กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้ 2 วินาที
จนกระทั่งไฟสีแดงกะพริบ


• เปิดการตั้งค่า Bluetooth ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

DSC03017_edited.jpg

MacOS Setting

Windows Setting

วิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth สำหรับ MacOS

วิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth สำหรับ Windows

Off

dear8_1.jpg

On

dear8_2.jpg

Click

dear8_3.jpg

With just one fold, myAir.0 mouse can start quickly, allowing users to begin to work faster when they need to use the mouse.
ด้วยการพับเพียงครั้งเดียว เมาส์ myAir.0 ก็สามารถเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อจำเป็นต้องใช้เมาส์

IMB_jttfaA.GIF

Service & WARRANTY

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โปรดเก็บกล่อง ใบเสร็จ หลักฐานการสั่งซื้อ และอุปกรณ์หรือเอกสารอื่นๆภายในกล่องเพื่อใช้สำหรับเครมสินค้า
2. รับประกับคุณภาพของสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีความเสียหายจากการใช้งาน
3. หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิตหลังเปิดกล่องทันที สามารถส่งเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ ภายใน 7 วัน
4. รับประกันสินค้าที่สั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทยเท่านั้น
5. ก่อนส่งคืนสินค้า โปรดติดต่อ myAir.0 Thailand เพื่อแจ้งปัญหาในการใช้งานก่อนทุกกรณี
6. โปรดไปที่หน้าสนับสนุนเพื่อรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคและคำถามที่พบบ่อย หากไม่พบวิธีแก้ปัญหา โปรดติดต่อ myAir.0 Thailand พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
7. ผลิตภัณฑ์ทดแทนใดๆ จะได้รับการรับประกันตามระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลาการรับประกันเดิม 

**การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการสึกหรอ การฉีกขาด การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ความเสียหายจากการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ การดูแลรักษาที่ไม่ดี หรือการเสื่อมสภาพ ซึ่งรวมถึงข้อดังต่อไปนี้
- การเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป เช่น สีซีดจาง การสึกหรอของพื้นผิว และการพังทลายของวัสดุ ซึ่งไม่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานลดลง
- ความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม อุบัติเหตุ การกดทับอย่างรุนแรง แตก หัก ขาด เป็นรอยตำหนิ ตกน้ำ สัมผัสกับสภาวะที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานผิดวิธี
- ปัญหาที่เกิดจากการนำไปซ่อมแซมเองที่ศูนย์บริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม
- ไม่รับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่แบบชาร์จ เมื่อเวลาผ่านไปสามารถเสื่อมสภาพในการชาร์จ ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง โดยอายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน

 

bottom of page